Facilities

Transnational Access

Metadata & Data

Papers & Reports

Knowledge Base

Coordination Team

Dr. Jens Christian Nejstgaard

Dr. Jens Christian Nejstgaard

Project Coordinator

Katharina Makower

Katharina Makower

Project Manager

Dr. Stella A. Berger

Dr. Stella A. Berger

Transnational Access (TA) coordinator

Forschungsverbund Berlin e.V. - Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei
Müggelseedamm 301 and 310
12587 Berlin, Germany